Ανοσολογικές Εξετάσεις

Εκτελούμε ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτουν τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας


Ανοσολογία (ανοσία) είναι ένα πολύπλοκο σύστημα κυττάρων, μορίων και οργάνων που συνεργάζονται, ώστε να προστατεύουν τον οργανισμό από λοιμογόνους και μη παράγοντες,  όπως νεοπλασίες, ιστοί μεταμοσχεύσεων ή ιδίων ιστών του οργανισμού (αυτοανοσία).

Έλεγχος Αυτοάνοσων

Το ανοσολογικό τμήμα ελέγχει εκείνους τους εξιδικευμένους δείκτες για τη διάγνωση, τον έλεγχο και την πορεία θεραπείας αυτοάνοσων νοσημάτων (π.χ Λύκος, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγγειίτιδες, σκληρόδερμα, κ.λπ.), αλλεργιών και λοιμώξεων.

Υπηρεσίες:

  • Έλεγχος αυτοάνοσων νοσημάτων

Στη διάθεσή σας!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες